USG ORTOPEDYCZNE PRYWATNIE WARSZAWA

W swojej dotychczasowej praktyce wykonałem, opisałem i przeanalizowałem kilkadziesiąt tysięcy badań USG narządu ruchu

Dokładne poznanie struktur wszystkich stawów i pozostałych elementów układu mięśniowo-szkieletowego, a w szczególności ich biomechaniki, stało się możliwe dzięki upowszechnieniu się w ostatnich dekadach badań ultrasonograficznych (USG), tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MRI).

Tomografia i rezonans służą do obrazowania w spoczynku, przy czym ta pierwsza jest wykorzystywana do oceny głównie tkanki kostnej, a druga do oceny tkanek miękkich. W odróżnieniu od tomografii i rezonansu, w przypadku badania USG ortopedyczne można np. stwierdzić, jak zachowują się poszczególne elementy w spoczynku i podczas obciążenia stawu.

To niewątpliwa zaleta tej metody obrazowania, co ma szczególne znaczenie zarówno na etapie diagnozowania schorzeń czy urazów, jak i przy ocenie efektów leczenia. USG stawów służy także jako pomoc w trakcie zabiegów mających na celu precyzyjne podawanie, w konkretne miejsce do struktur stawowych, czynników wzrostu, komórek macierzystych, czy preparatów kwasu hialuronowego.

Na czym polega USG narządu ruchu?

USG ortopedyczne jest badaniem umożliwiającym ocenę tkanek miękkich stawu i struktur okołostawowych. Szczególnie przydatne jest w ocenie stawu kolanowego, ramiennego (barku), skokowego, łokciowego, biodrowego, czy nadgarstka.


W przypadku

USG stawu kolanowego

USG stawu kolanowego ocenia się: ilość płynu w stawie, ewentualne przerosty, czy fałdy błony maziowej, ścięgno mięśnia czworogłowego, więzadło rzepki, troczki rzepki, położenie rzepki, końcowy odcinek pasma biodrowo-piszczelowego, okolicę gęsiej stopy, kaletki okolicy  stawu kolanowego, więzadła poboczne i krzyżowe, łąkotki, chrząstkę stawową, struktury dołu podkolanowego, ścięgno mięśnia podkolanowego, w razie potrzeby inne ścięgna mięśni w okolicy stawu kolanowego (ścięgna: mięśnia dwugłowego uda, ścięgno mięśnia półbłoniastego, ścięgna mięśni gęsiej stopy), przyczepu głów mięśnia brzuchatego łydki, mięsień podkolanowy, czy mięsień podeszwowy), ewentualnie nerwy piszczelowy i strzałkowy.


USG stawu ramiennego

W USG stawu ramiennego oceniamy: pierścień rotatorów, kaletki okolicy stawu (głównie podbarkową), ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego, obrąbek stawowy (zwykle dostępny w części tylnej, pozostałe części obrąbka można uwidocznić przy zastosowaniu niestandardowych metod), okolicę wcięcia górnego łopatki (okolica nerwu nadłopatkowego), mięśnie okolicy stawu ramiennego, staw barkowo-obojczykowy, w przypadku barku istotną częścią badania jest badanie dynamiczne - szczególnie przydatne w przypadku ciasnoty podbarkowej, czy zarostowym zapaleniu torebki stawowej (" bark zamrożony ").


USG stawu skokowego

W USG stawu skokowego: ilość płynu przerosty błony maziowej, chrząstkę bloczka kości skokowej (w pewnym zakresie) zbliznowacenia po ewentualnych urazach, więzadła: skokowo-strzałowe przednie i tylne, piętowo-strzałowe, trójgraniaste, przednią część więzozrostu - więzadło piszczelowo-strzałkowe przednie, ścięgno Achillesa i jego okolicę, w badaniu czynnościowym można ocenić stabilność stawu.


Staw łokciowy - ocena ilość płynu, przerostów błony maziowej, torby stawowej, więzadeł pobocznych i więzadła obrączkowatego, przyczepów mięśni prostowników do nadkłykcia bocznego kości ramiennej, czy zginaczy do nadkłykcia przyśrodkowego, ścięgien mięśnia dwugłowego (dystalnego), mięśnia ramiennego, czy trójgłowego ramienia, ocena nerwów łokciowego, pośrodkowego, promieniowego z jego odgałęzieniami (gałązką powierzchowną i głęboką przechodzącą w nerw międzykostny tylny), badanie dynamiczne jest tu szczególnie przydatne do oceny przykurczów, ale również do oceny stabilności.


USG stawu biodrowego

W USG stawu biodrowego ocena struktur wewnątrzstawowych w szczególności chrząstki stawowej jest obraniczona, poza ilością płynu, można ocenić ewentualne przerosty błony maziowej, torbę stawową, obrąbek stawowy (w pewnym zakresie), w przypadku stawu biodrowego istotna jest możliwość oceny tkanek miękkich okoołostawowych - przyczepów ścięgien mięśni pośladkowych, kaletek okolicy krętarza większego pasma biodrowo-piszczelowego w okolicy krętarza, przyczepów mięśni- prostego uda, krawieckiego, czy okolicy guza kulszowego i przyczepów mięśni kulszowo-goleniowych.


USG stawu nadgarstka

W USG stawu nadgarstka: ocena ilości płynu, przerostów błony maziowej, więzadła nadgarstka i kompleks chrząstki trójkątnej, ścięgna prostowników i zginaczy i ich pochewki, nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka i nerw łokciowy w kanale Guyona, ewentualnie końcową gałązkę czuciową nerwu promieniowego, ocenić można również zarys zewnętrznej powierzchni kości nadgarstka (sporadycznie może być przydatne w ocenie złamań kości nadgarstka - głównie kości łódeczkowatej, ale w takim przypadku nie jest to badanie referencyjne).


USG mięśni i ścięgien

W ortopedii USG znajduje zastosowanie również do oceny mięśni (np. trójgłowego łydki, dwugłowego uda), ścięgien (np. Achilles, ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia), czy nerwów. Często wykonywane w ocenie drobnych struktur w obrębie ręki stopy (śródstopia)

Zalety badania USG stawów to:

• bezpieczeństwo, co daje możliwość częstego
powtarzania badania
• obrazowanie w czasie rzeczywistym
• natychmiastowy wynik
• duża dostępność
• względnie niski koszt

Czynniki decydujące o prawidłowo przeprowadzonym USG

W przypadku stosowania tej metody obrazowania niebagatelne znaczenie ma wiedza i doświadczenie osoby przeprowadzającej badanie. Drugim z istotnych czynników jest jakość użytego sprzętu, co potwierdza wielu ekspertów i specjalistów w dziedzinie radiologii. Ultrasonografia jest metodą nieinwazyjną i całkowicie bezpieczną.

JAK WYGLĄDA BADANIE USG POSZCZEGÓLNYCH STAWÓW

Jako doświadczony ultrasonografista, pomagam lekarzom, radiologom i fizjoterapeutom w poznawaniu zalet tej metody obrazowania, bardzo skutecznej w przypadku oceny narządu ruchu

KURSY i SZKOLENIA USG

Gdzie można się zgłosić na szkolenie USG W ORTOPEDII, które prowadzę

bezpośrednio do mnie

Centrum Edukacji Medycznej CEM w Warszawie

• Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT w Katowicach

• Akademia Ultrasonografii w Poznaniu

Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG – kończyna górna i dolna

Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
  • Możliwość przećwiczenia procedur zabiegowych na preparatach nieutrwalonych
  • Warsztat w warunkach odwzorowujących salę operacyjną
  • Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie szkolenia
Wykłady :

- Bark – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu barkowego.
Charakterystyka najczęstszych patologii stawu ramiennego i jego okolicy – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi.

- Nadgarstek i ręka – anatomia , technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu nadgarstka i ręki. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG.

- Staw łokciowy, tkanki miękkie ramienia i przedramienia – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG.
Zajęcia praktyczne (zapoznanie ze sprzętem, wzajemne wykonywanie badań)
Przerwa kawowa
Zajęcia praktyczne (wzajemne wykonywanie badań)
Przerwa kawowa
Wykłady:

- staw kolanowy: anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu kolanowego.

- staw skokowy i stopa – anatomia , technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu skokowego i stopy. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG.

- staw biodrowy, tkanki miękkie uda i podudzia – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG
Zajęcia praktyczne
Lunch
Aspekty teoretyczne iniekcji dostawowych/dotkankowych z wykorzystaniem ultrasonografii. Zajęcia praktyczne (w tym nauka iniekcji na preparatach nieutrwalonych).
Zakończenie kursu
Wykładowcy
    Prowadzący: dr n. med. Tomasz Poboży
    Specjalista ortopedii i traumatologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym. Wykonuje zabiegi artroskopowe stawów: kolanowego, ramiennego, łokciowego, skokowego i biodrowego, a także zabiegi endoprotezoplastyki stawów – kolana i biodra.

    Ponadto specjalizuje się w leczeniu urazów i zmian pourazowych, jak również w wykonywaniu zabiegów ambulatoryjnych pod kontrolą USG. Od kilkunastu lat wykonuje również badania diagnostyczne USG wszystkich stawów.
Warunki uczestnictwa
Termin: 08 lutego2021 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest możliwość skorzystania z parkingu.

Koszt udziału: 1700 zł (zw)

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 25 stycznia 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 25 stycznia 2021 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa

11.01.2021 – Kurs Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG

25.01.2021 – Kurs USG stawów (z pacjentami)

22.03.2021 – Kurs Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG

17.05.2021 – Kurs Proteza kolana (do ustalenia czy z firmą Stryker czy z Zimmer)

24.05.2021 – Kurs Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG

28.06.2021 – Kurs Proteza kolana/biodra (do ustalenia czy z firmą Stryker czy z Zimmer)

30.08.2021 - Kurs Proteza kolana/biodra (do ustalenia czy z firmą Stryker czy z Zimmer)

6.09.2021 - Kurs Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG

20.09.2021 – USG stawów

4.10.2021 - Kurs Proteza kolana/biodra (do ustalenia czy z firmą Stryker czy z Zimmer)

15.11.2021 – USG stawów

22.11.2021 – Kurs Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG

Informacje praktyczne z dziedziny USG stawów znajdziesz na usgstawow.pl oraz na kanale YT Dobry ortopeda Warszawa

tel. kom.:
604 378 770


e-mail: kontakt@tomaszpobozy.pl