W swojej dotychczasowej praktyce wykonałem, opisałem i przeanalizowałem kilkadziesiąt tysięcy badań USG narządu ruchu

Dokładne poznanie struktur wszystkich stawów i pozostałych elementów układu mięśniowo-szkieletowego, a w szczególności ich biomechaniki, stało się możliwe dzięki upowszechnieniu się w ostatnich dekadach badań ultrasonograficznych (USG), tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (MRI).

Tomografia i rezonans służą do obrazowania w spoczynku, przy czym ta pierwsza jest wykorzystywana do oceny głównie tkanki kostnej, a druga do oceny tkanek miękkich. W odróżnieniu od tomografii i rezonansu, w przypadku badania USG można np. stwierdzić, jak zachowują się poszczególne elementy w spoczynku i podczas obciążenia stawu.

To niewątpliwa zaleta tej metody obrazowania, co ma szczególne znaczenie zarówno na etapie diagnozowania schorzeń czy urazów, jak i przy ocenie efektów leczenia. USG służy także jako pomoc w trakcie zabiegów mających na celu precyzyjne podawanie, w konkretne miejsce do struktur stawowych, czynników wzrostu, komórek macierzystych, czy preparatów kwasu hialuronowego.

USG ortopedyczne jest badaniem umożliwiającym ocenę tkanek miękkich stawu i struktur okołostawowych. Szczególnie przydatne jest w ocenie stawu kolanowego, ramiennego (barku), skokowego, łokciowego, biodrowego, czy nadgarstka.


W przypadku stawu kolanowego ocenia się: ilość płynu w stawie, ewentualne przerosty, czy fałdy błony maziowej, ścięgno mięśnia czworogłowego, więzadło rzepki, troczki rzepki, położenie rzepki, końcowy odcinek pasma biodrowo-piszczelowego, okolicę gęsiej stopy, kaletki okolicy  stawu kolanowego, więzadła poboczne i krzyżowe, łąkotki, chrząstkę stawową, struktury dołu podkolanowego, ścięgno mięśnia podkolanowego, w razie potrzeby inne ścięgna mięśni w okolicy stawu kolanowego (ścięgna: mięśnia dwugłowego uda, ścięgno mięśnia półbłoniastego, ścięgna mięśni gęsiej stopy), przyczepu głów mięśnia brzuchatego łydki, mięsień podkolanowy, czy mięsień podeszwowy), ewentualnie nerwy piszczelowy i strzałkowy.


W stawie ramiennym oceniamy: pierścień rotatorów, kaletki okolicy stawu (głównie podbarkową), ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego, obrąbek stawowy (zwykle dostępny w części tylnej, pozostałe części obrąbka można uwidocznić przy zastosowaniu niestandardowych metod), okolicę wcięcia górnego łopatki (okolica nerwu nadłopatkowego), mięśnie okolicy stawu ramiennego, staw barkowo-obojczykowy, w przypadku barku istotną częścią badania jest badanie dynamiczne - szczególnie przydatne w przypadku ciasnoty podbarkowej, czy zarostowym zapaleniu torebki stawowej (" bark zamrożony ").


W stawie skokowym: ilość płynu przerosty błony maziowej, chrząstke bloczka kości skokowej (w pewnym zakresie) zbliznowacenia po ewentualnych urazach, więzadła: skokowo-strzałowe przednie i tylne, piętowo-strzałowe, trójgraniaste, przednią część więzozrostu - więzało piszczelowo-strzakowe przednie, ścięgno Achillesa i jego okolicę, w badaniu czynnościowym można ocenić stabilność stawu.


Staw łokciowy - ocena ilośc płynu, przerostów błony maziowej, torby stawoej, więzadeł pobocznych i więzadła obrączkowatego, przyczepów mięśni prostowników do nadkłykcia bocznego kości ramiennej, czy zginaczy do nadkłykcia przyśrodkowego, ścięgien mięśnia dwugłowego (dystalnego), mięśnia ramiennego, czy trójgłowego ramienia, ocena nerów łokciowego, pośrodkowego, promieniowego z jego odgałęzieniami (gałązką powierzchowną i głęboką przechodzącą w nerw międzykostny tylny), badanie dyanmiczne jest tu szczególnie przydatne do oceny przyjurczów, ale również do oceny stabilności.


W stawie biodrowym ocena struktur wewnątrzstawowych w szczególności chrząstki stawowej jest obraniczona, poza ilością płynu, można ocenić ewentualne przerosty błony maziowej, torbę stawową, obrąbek stawowy (w pewnym zakresie), w przypadku stawu biodrowego istotna jest możliwość oceny tkanek miękkich okoołostawowych - przyczepów ścięgien mięśni pośladkowych, kaletek okolicy krętzara większego pasma biodrowo-piszczelowego w okolicy krętarza, przyczepów mięśni- prostego uda, krawieckiego, czy okolicy guza kulszowego i przyczepów mięśni kulszowo-goleniowych.


W nadgarstku: ocena ilości płunu, przerostów błony maziowej, więzadła nadgarstka i kompleks chrząstki trójkątnej, ścięgna prostowników i zginaczy i ich pochewki, nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka i nerw łokciowy w kanale Guyona, ewentualnie końcową gałązkę czuciową nerwu promieniowego, ocenić można również zarys zewnętrznej powierzchni kości nadgarstka (sporadycznie może być przydatne w ocenie złamań kości nadgarstka - głównie kóści łódeczkowatej, ale w takim przypadku nie jest to badanie referencyjne).


W ortopedii USG znajduje zastosowanie również do oceny mięśni (np. trójgłowego łydki, dwugłowego uda), ścięgien (np. Achilles, ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia), czy nerwów. Często wykonywane w ocenie drobnych struktur w obrebie ręki stopy (sródstopia)

Zalety badania ultrasonograficznego to:

• bezpieczeństwo, co daje możliwość częstego
powtarzania badania
• obrazowanie w czasie rzeczywistym
• natychmiastowy wynik
• duża dostępność
• względnie niski koszt

Czynniki decydujące o prawidłowo przeprowadzonym USG

W przypadku stosowania tej metody obrazowania niebagatelne znaczenie ma wiedza i doświadczenie osoby przeprowadzającej badanie. Drugim z istotnych czynników jest jakość użytego sprzętu, co potwierdza wielu ekspertów i specjalistów w dziedzinie radiologii. Ultrasonografia jest metodą nieinwazyjną i całkowicie bezpieczną.

JAK WYGLĄDA BADANIE USG POSZCZEGÓLNYCH STAWÓW

Jako doświadczony ultrasonografista, pomagam lekarzom, radiologom i fizjoterapeutom w poznawaniu zalet tej metody obrazowania, bardzo skutecznej w przypadku oceny narządu ruchu

Gdzie można się zgłosić na szkolenie USG W ORTOPEDII, które prowadzę

• bezpośrednio do mnie

• Centrum Edukacji Medycznej CEMED w Warszawie

• Medyczne Szkolenia Podyplomowe PAKT w Katowicach

• Akademia Ultrasonografii w Poznaniu

Program Kursu 11-13 lutego 2019

Praktyczny kurs ultrasonografii układu mięśniowo szkieletowego w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji) CKR Konstancin ul. Gąsiorowskiego 12/14

Kurs zakłada intensywne szkolenie z obrazowania w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego w zakresie kończyny górnej i dolnej.

Kurs podzielny jest na dwie części. Dwa pierwsze dni obejmują naukę wykonywania badań – teoria i praktyka, w tym z udziałem pacjentów – udział w tej części powinien wystarczyć, aby nabyć niezbędne umiejętności do samodzielnego wykonywania badań.

Trzeci dzień – wyłącznie część praktyczna – jest dopełnieniem części pierwszej i może być traktowany jako oddzielny kurs doskonalący dla osób posiadających już pewne doświadczenie w zakresie USG układu mięśniowo-szkieletowego. Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w całości szkolenia, jak również dopuszczają możliwość udziału tylko w wybranej części.

Informacje i zapisy 533 381 812

9.00 Przywitanie uczestników, przedstawienie kadry dydaktycznej.

9.05 – 10.00 Wykład: Podstawy diagnostyki, charakterystyka poszczególnych tkanek w obrazie USG i ich najczęstsze patologie (tkanka podskórna, powięź, mięśnie, ścięgna, nerwy, naczynia, więzadła, błona maziowa, chrząstka stawowa, kość, ciała obce).

10.00 – 11.00 Wykład: Staw kolanowy, anatomia, technika badania, prezentacja badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu kolanowego.

11.00-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.00 Charakterystyka najczęstszych patologii stawu kolanowego – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi. Opis badania USG stawu kolanowego.

12.00 -13.30 zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.

13.30-14.15 Lunch

14.15-15.45 Staw skokowy i stopa – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu skokowego i stopy. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania. Opis badania.

15.45-17.00 Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.

18.00-19.00 Staw biodrowy, tkanki miękkie uda i podudzia – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG. Opis badania.

Dzień II

9.00 – 10.30 Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.

10.30 – 11.30 Obręcz kończyny górnej: anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG struktur stawu ramiennego. Charakterystyka najczęstszych patologii stawu ramiennego – zestawienie obrazów USG z objawami klinicznymi. Prezentacja badania USG stawu ramiennego.

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.

13.15-14.00 Lunch

14.00-15.00 Staw łokciowy – anatomia , technika badania i prawidłowy obraz struktur stawu łokciowego. Charakterystyka najczęstszych patologii. Prezentacja badania USG.

15.00-16.00 Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.

16.00-17.00 Nadgarstek i ręka – anatomia, technika badania i prawidłowy obraz USG.

17.00 – 19.00 Zajęcia praktyczne – wzajemne wykonywanie badań, badania pacjentów.

19.00 Egzamin praktyczny. Zakończenie kursu (dla osób uczestniczących w 2 dniach szkolenia), rozdanie zaświadczeń.

Dzień III

9.00-16.00 Część praktyczna, dla osób uczestniczących w trzecim dniu szkolenia

Informacje praktyczne z dziedziny USG stawów znajdziesz na www.usgstawow.pl

18-20 lutego 2019 Praktyczny kurs ultrasonografii układu mięśniowo szkieletowego (Centrum Edukacji Medycznej)

1 marca 2019 Iniekcje dostawowe pod kontrolą USG - kończyna górna i dolna (Akademia Siemens Healthineers)

20-21 maja 2019 Podstawy wykonywania zabiegów pod kontrolą USG, z praktyczną nauką ich wykonywania – kończyna dolna (Centrum Edukacji Medycznej)

14.października 2019 Podstawy wykonywania zabiegów pod kontrolą USG, z praktyczną nauką ich wykonywania – kończyna górna (Centrum Edukacji Medycznej)

NAGRODA W KONKURSIE FIRMY A L P I N I O N

W czerwcu 2015 roku wziąłem udział w konkursie organizowanym przez firmę ALPINION MEDICAL SYSTEMS – The ALPINION White Paper Contest i zdobyłem nagrodę Innovation Award za najlepszą publikację naukową na świecie z wykorzystaniem techniki ultrasonograficznej.

Tytuł nagrodzonej pracy: Ocena górnej części obrąbka stawowego w badaniu USG, z szerokim polem widzenia wide view, przy użyciu ultrasonografu ALPINION E-CUBE 15.

KONTAKT


tel. kom.:
604 378 770


e-mail: kontakt@tomaszpobozy.pl