Lista publikacji naukowych

Poboży T. Assessment of the upper part of the glenoid labrum in the Virtual Convex imaging US examination using ALPINION E-CUBE 15, Article WP201506-M1, ALPINION MEDICAL SYSTEMS, 20 June 2015.

Poboży T, Kielar M. The use of various types of hip prostheses depending on the patient’s age and level of everyday activity. Stud Med 2015;31(3):213-222.

Poboży T, Słynarski K, Sklinda K, Frel M. Ultrasound evaluation of meniscal implant extrusion, after meniscus reconstruction and impact of the extrusion on patients quality of life. ECR 2016 Congress, Vienna 2016, DOI: 10.1594/ecr2016/B-0275, DOI-link: http://dx.doi.org/10.1594/ecr2016/B-0275.

Poboży T, Słynarski K, Sklinda K, Frel M. Ultrasound evaluation of meniscal implant extrusion, after meniscus reconstruction and impact of the extrusion on patients quality of life. Insights Imaging 2016;7(Suppl. 1):162-465.

Poboży T, Kielar M. A review of ultrasonographic methods for the assessment of the anterior cruciate ligament in patients with knee instability - diagnostics using a posterior approach. J Ultrason 2016;16(66):288-295.

Poboży T. Ocena ekstruzji oraz przebudowy syntetycznych implantów polimerowych po zabiegach rekonstrukcji łąkotek w badaniu USG. Rozprawa doktorska, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 2017

Tomasz Poboży, Maciej Kielar, Jakub Miąskiewicz Ultrasound-guided biodegradable subacromial spacer implantation in a patient with massive irreparable rotator cuff tears DOI: https://doi.org/10.5114/wiitm.2018.77555 Online publish date: 2018/08/08

Poboży T, Konarski W, Hordowicz M. TKA with retained hardware guided by intraoperative ultrasonography – a case report. BMC Surgery 2019;19(126), DOI: https://doi.org/10.1186/s12893-019-0585-6 (online publish date: 02.09.2019); IF 2018/2019 – 1.775

Wojciech Konarski 1, Tomasz Poboży, Martyna Hordowicz, Kamil Poboży, Julia Domańska; Current concepts of natural course and in management of frozen shoulder: A clinical overview Affiliations expand DOI: https://doi.org/10.4081/or.2020.8832 PMID: 33585024 PMCID: PMC7874955 DOI: 10.4081/or.2020.8832

Wojciech Konarski , Tomasz Poboży; The utility of ultrasound in the diagnostic evaluation of the posterior ankle joint DOI: https://www.medultrason.ro/medultrason/index.php/medultrason/article/view/2873 Online publish date: 2021 Jan 27.

KONTAKT


tel. kom.:
604 378 770


e-mail: kontakt@tomaszpobozy.pl