Badania i zabiegi

USG ORTOPEDYCZNE

Jestem ekspertem w dziedzinie ultrasonografii narządu ruchu

Przez ostatnich kilkadziesiąt lat znaczącą rolę w diagnostyce układu mięśniowo-szkieletowego odgrywa ultrasonografia. Stała się ona cennym narzędziem w diagnozowaniu urazów i zmian pourazowych, jak również schorzeń ortopedycznych i reumatologicznych. Często badanie USG jest wystarczające do postawienia właściwej diagnozy, co może się przekładać na podjęcie decyzji o leczeniu operacyjnym, służy ono także monitorowaniu przebiegu leczenia.

W ostatnich latach wzrasta rola tzw. ultrasonografii interwencyjnej – pod kontrolą USG wykonuje się m.in. punkcje, iniekcje, usuwa zwapnienia czy ciała obce. Ultrasonografia jest uważana za wyjątkowo przydatną, a przy tym całkowicie nieinwazyjną metodę diagnostyki uszkodzeń różnych struktur, w tym w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego.Filmy szkoleniowe - USG Ortopedyczne

KONTAKT


tel. kom.:
604 378 770 - CKR Majdańska
666 662 280 - Fizjo Instytut


e-mail: kontakt@tomaszpobozy.pl